Bao Nhiêu ?

Dịch vụ My Tiệm Nails

Chúng tôi xin sơ lượt lại quyền lợi của thành viên như sau:

  • 111 Kế Phát Triển Tiệm Nails (online)
  • Hướng dẫn kết nối với khách hàng qua mạng xã hội Facebook, Google+
  • Hướng dẫn đưa tiệm nail lên trang nhất của Google mỗi khi khách hàng tìm kiếm tiệm nail trong khu vực
  • Tài liệu cần thiết để tổ chức tiệm nail làm việc đạt hiệu quả cao
  • Mẫu quảng cáo được thiết kế đặc biệt cho tiệm nails, tóc và thẩm mỹ, mẫu mới mỗi tháng.
  • Diễn đàn thành viên để thành viên có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm với nhau
  • Tham khảo trực tiếp qua điện thoại, mỗi khi có khó khăn khẩn cấp

Thành viên sẽ nhận được tất cả mọi thứ trên với một giá duy nhất $24 / Tháng.

My Tiệm Nail bảo đảm sẽ giúp bạn đổi mới tiệm nail của bạn, bảo đảm bạn sẽ hài lòng.

Khi đăng ký thành viên, bạn đồng ý với điều lệ và điều kiện này

dangky