Dịch vụ My Tiệm Nails

111 Kế Phát Triển Tiệm NailChúng tôi xin sơ lược lại quyền lợi của hội viên như sau:

  • 111 Kế Phát Triển Tiệm Nails (đọc trên trang web)
  • Hướng dẫn kết nối với khách hàng qua mạng xã hội Facebook, Google+
  • Hướng dẫn đưa tiệm nail lên trang nhất của Google mỗi khi khách hàng tìm kiếm tiệm nail trong khu vực
  • Tài liệu cần thiết để tổ chức tiệm nail làm việc đạt hiệu quả cao
  • Mẫu quảng cáo được thiết kế đặc biệt cho tiệm nails, tóc và thẩm mỹ, mẫu mới mỗi tháng.
  • Diễn đàn thành viên để thành viên có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm với nhau
  • Tham khảo trực tiếp qua điện thoại, mỗi khi có khó khăn khẩn cấp

My Tiệm Nail có 2 hạng hội viên như sau:

  1. Hội viên [Hạng 1], bạn sẽ đọc được 111 Kế Phát Triển Tiệm Nails, chỉ trả 1 lần tiền bạn sẽ đọc được vĩnh viễn.
  2. Hội viên [Hạng 2], bạn sẽ đọc được 111 Kế Phát Triển Tiệm Nails, và tất cả tài liệu, mẫu quảng cáo chúng tôi vẫn cập nhật mới hằng tháng, giá $24 / tháng.
  3. Hội viên miễn phí [Hạng 0], nếu bạn chưa sẵn sàng trở thành hội viên, chúng tôi cũng xin gởi đến bạn một món quà nhỏ, “7 Cách Để Tối Đa Thu Nhập Cho Tiệm Nail”, như lời cảm ơn bạn đã ghé thăm trang My Tiệm Nail.

Bấm lên chữ Đăng Ký, ở hạng hội viên bạn muốn tham gia để bắt đầu.

 

Hạng 0
Free
7 Cách Tối Đa Lợi Nhuận Cho Tiệm Nail
Để khách trả thêm tiền mỗi khi đến tiệm
Để khách trở lại tiệm thường xuyên
Để kiếm khách hàng trên Facebook (bạn không cần biết Facebook)
Hạng 1
$99
111 Kế Phát Triển Tiệm Nail
16 Kế Build Tiệm
58 Kế Build Khách
13 Kế Build Thợ
25 Kế Tăng Thu Nhập
Hạng 2
$24 / month
Hạng 0 + hạng 1 + bên dưới
Cách thức mới theo thời đại
Mẫu cuảng Cáo mới hằng tháng
Hướng dẫn cụ thể qua điện thoại